Ảo hóa là gì và lợi ích của ảo hóa?

Ảo hóa có thể hiểu đơn giản là công nghệ mô-phỏng/giả-lập phần cứng máy tính để chạy ứng dụng (hệ điều hành) trên nền tảng mô-phỏng/giả-lập đó. Ao hóa nằm giữa lớp hardware và ứng dụng để quản lý, phân phát tài nguyên phần cứng cho các lớp phần mềm hoạt động bên trên.

Ảo hóa là gì và lợi ích của ảo hóa?

Continue reading “Ảo hóa là gì và lợi ích của ảo hóa?”

Phân biệt Thick & Thin Provisioning

Khởi tạo VM (Virtual Machine) trên vSphere Client có bước lựa chọn định dạng phân vùng lưu trữ cho VM như: Thin Provisioned, Thick Provisioned Lazy Zeroe & Thick Provisioned Eager Zeroed. Có bao giờ bạn thắc mắc nó là gì không hay chọn theo thói quen? Continue reading “Phân biệt Thick & Thin Provisioning”