Factory Reset cho Mac OS bằng Terminal

Công việc đầy tiên khi chuyển quyền sử dụng máy cho người khác là xóa hết tất cả dữ liệu và cài lại OS cho máy. Bạn có thể sử dụng các lệnh sau để tiếp kiệm thời gian. Continue reading “Factory Reset cho Mac OS bằng Terminal”