Chơi Half Life 1.3, Red Alert 2 qua WIFI (LAN)

Tải và cấu hình Half Life 1.3 ở Windows 10 qua bài viết: Chơi Half life 1.3 trên Windows 10.

Cài đặt giao thức IPX cho Windows ( 7 – 10 ) – http://www.solemnwarning.net/ipxwrapper/ (link dự phòng ) để chơi Half Life, Red Alert 2, Heroes III Of Might And Magic, Diablo III v.v., sau khi tải về xong bạn giải nén trực tiếp toàn bộ tệp trong IPXWrapper-0.6.0.zip vào thư mục chứa game Half Life 1.3. Continue reading “Chơi Half Life 1.3, Red Alert 2 qua WIFI (LAN)”