Cài đặt chứng chỉ SSL ‘đơn giản’ – Nginx & Apache

Cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí từ Let’s Encrypt nhanh chóng bằng công cụ EFF’s Certbot.

sudo apt-get install software-properties-common
sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot
sudo apt-get update
sudo apt-get install certbot

Continue reading “Cài đặt chứng chỉ SSL ‘đơn giản’ – Nginx & Apache”

Cách cài đặt OpenVPN đơn giản

VPN được viết tắt  từ Virtual Private Network (Mạng Riêng Ảo), đây là phương thức kết nối với hệ thống thiết bị nội bộ công ty từ nơi khác thông qua Internet một cách bảo mật mà không cần dùng đường truyền riêng. Continue reading “Cách cài đặt OpenVPN đơn giản”

Phân biệt Thick & Thin Provisioning

Khởi tạo VM (Virtual Machine) trên vSphere Client có bước lựa chọn định dạng phân vùng lưu trữ cho VM như: Thin Provisioned, Thick Provisioned Lazy Zeroe & Thick Provisioned Eager Zeroed. Có bao giờ bạn thắc mắc nó là gì không hay chọn theo thói quen? Continue reading “Phân biệt Thick & Thin Provisioning”