Cách cài đặt OpenVPN đơn giản

VPN được viết tắt  từ Virtual Private Network (Mạng Riêng Ảo), đây là phương thức kết nối với hệ thống thiết bị nội bộ công ty từ nơi khác thông qua Internet một cách bảo mật mà không cần dùng đường truyền riêng. Continue reading “Cách cài đặt OpenVPN đơn giản”