Ảo hóa là gì và lợi ích của ảo hóa?

Ảo hóa có thể hiểu đơn giản là công nghệ mô-phỏng/giả-lập phần cứng máy tính để chạy ứng dụng (hệ điều hành) trên nền tảng mô-phỏng/giả-lập đó. Ao hóa nằm giữa lớp hardware và ứng dụng để quản lý, phân phát tài nguyên phần cứng cho các lớp phần mềm hoạt động bên trên.

Ảo hóa là gì và lợi ích của ảo hóa?

Continue reading “Ảo hóa là gì và lợi ích của ảo hóa?”