Lỗi đăng nhập BIDV | Tài khoản doanh nghiệp.

Hệ thống quản lý của BIDV cài đặt port 81 & 82 cho trang đăng nhập tài khoản cá nhân và doanh nghiệp đồng thời họ cũng sử dụng port 443 để mã hóa thông tin. Do vậy đôi khi xảy ra lỗi không thể truy cập như bên dưới.

Continue reading “Lỗi đăng nhập BIDV | Tài khoản doanh nghiệp.”

Chơi Half Life 1.3, Red Alert 2 qua WIFI (LAN)

Tải và cấu hình Half Life 1.3 ở Windows 10 qua bài viết: Chơi Half life 1.3 trên Windows 10.

Cài đặt giao thức IPX cho Windows ( 7 – 10 ) – http://www.solemnwarning.net/ipxwrapper/ (link dự phòng ) để chơi Half Life, Red Alert 2, Heroes III Of Might And Magic, Diablo III v.v., sau khi tải về xong bạn giải nén trực tiếp toàn bộ tệp trong IPXWrapper-0.6.0.zip vào thư mục chứa game Half Life 1.3. Continue reading “Chơi Half Life 1.3, Red Alert 2 qua WIFI (LAN)”