Cách cài đặt OpenVPN đơn giản

VPN được viết tắt  từ Virtual Private Network (Mạng Riêng Ảo), đây là phương thức kết nối với hệ thống »

Factory Reset cho Mac OS bằng Terminal

Công việc đầy tiên khi chuyển quyền sử dụng máy cho người khác là xóa hết tất cả dữ liệu »

Phím tắt khi gõ lệch – Unix Shell

Phím tắt thì rất nhiều, nhưng sau đây sẽ giới thiệu một số phím tắt quan trọng giúp tăng speed quẩy trên terminal lên max. »

Cấu trúc thư mục trong Linux

Cấu trúc các thu mục chính trong hệ điều hành Linux, hiểu được cấu trúc hệ điều hành linux giúp »

Ảo hóa là gì và lợi ích của ảo hóa?

Ảo hóa là gì và lợi ích của ảo hóa?

Ảo hóa có thể hiểu đơn giản là công nghệ mô-phỏng/giả-lập phần cứng máy tính để chạy ứng dụng (hệ »

Published by admin • Categorised in: Blog

Phân biệt Thick & Thin Provisioning

Khởi tạo VM (Virtual Machine) trên vSphere Client có bước lựa chọn định dạng phân vùng lưu trữ cho VM như: »

Published by admin • Categorised in: Blog