A password will be e-mailed to you.
Cài đặt VPN đơn giản

Cài đặt OpenVPN đơn giản

VPN được viết tắt  từ Virtual Private Network (Mạng Riêng Ảo), đây là phương thức kết nối với hệ thống thiết bị nội bộ công ty từ nơi khác thông qua Internet mộ...

Factory Reset cho Mac OS bằng Terminal

Công việc đầy tiên khi chuyển quyền sử dụng máy cho người khác là xóa hết tất cả dữ liệu và cài lại OS cho máy. Thì thay vì dùng cách truyền thống bạn có thể sử...

Q&A vui về Project Manager

Q: Có thể làm một dự án: Nhanh, ít resource và chất lượng tốt không? A: Chỉ có thể đáp ứng được 2 trong 3 điều kiện trên thôiQ: PM (Project Manager) thể là...

Cấu trúc thư mục trong Linux

Cấu trúc các thu mục chính trong hệ điều hành Linux, hiểu được cấu trúc hệ điều hành linux giúp chúng ta dễ dàng đi sâu vào tìm hểu và sử dụng hệ điều hành này....

Các loại chứng chỉ SSL

SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer, là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt (browser). Tiêu chu...